زودتایم ورود کاربر ورود مدیر واحد ورود نماینده درباره ما
+989354763784 +9837641164

مهشید مجاور

رزرو نوبت
درباره خدمات

امکانات
قوانین و مقررات رزرواسیون

1- در صورتی که تا 48 ساعت قبل از زمان رزرو کنسل صورت پذیرد وجه پرداخت شده به حساب شما عودت داده خواهد شد و در غیر این صورت مبلغ واریز شده در حساب بستانکاری شما ثبت و برای انجام خدمات بعدی میتوانید از آن استفاده نمایید. 2-جهت رزرو وقت مبلغ 2.000.000 ریال بعنوان بیانه به شماره کارت ..... واریز و تصویر فیش واریزی همراه با نام و فامیل به شماره زیر ارسال بفرمایید.

نقشـــــه